Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
GLUTAMINA24.PL

I.
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego Glutamina24.pl
 2. Klient Sklepu internetowego obowiązany jest przed skorzystaniem z oferty sklepu zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i przestrzegać ich postanowień. Klient Sklepu każdorazowo przed dokonaniem zamówienia w sklepie internetowym Glutamina24.pl akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów, jak również zasady wykorzystywania plików „cookies”.

II.
Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest Maciej Szulc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZULUS Maciej Szulc z siedzibą we Włocławku przy ul. Reymonta 18 (87-800 Włocławek), wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 20.12.2013; NIP: 888-144-78-85, adres poczty elektronicznej: www.glutamina24.pl; telefon kontaktowy: 694 477 300.
 2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, firma, NIP), jak i teleadresowych (telefon, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty e-mail) jest dobrowolne, przy czym w sytuacji skorzystania z możliwości założenia przez Klienta Sklepu konta obowiązuje się on do stałej i bieżącej aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych.
 3. Dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy, NIP, adresu zamieszkania, adresu dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur i paragonów, wysyłki zamówień.
 4. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail dostawcy zamówienia tj. Geis. celem prawidłowej realizacji dostawy zamówienia.
 5. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail spółce Tpay.com w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przy wybraniu tej formy płatności.
 6. Klient ma prawo stałego dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.
 7. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony danych przekazywanych przez Klientów i w tym celu podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych danych, w szczególności dopuszcza do przetwarzania danych wyłącznie osoby upoważnione.
 8. Administrator prowadzi wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 9. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami wynikającymi z zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Sklep nie udostępnia danych osobowych wskazanych przez Klientów innym podmiotom, z zastrzeżeniem przypadków gdy udostępnienia danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie i podmiotom w nim wskazanym.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia do Polityki Prywatności zmian niezależnie od zmian wprowadzanych w Regulaminie Sklepu internetowego Glutamina24.pl, przy czym zmiany te obowiązywać będą od wskazanego w nim terminu, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.glutamina24.pl wraz z ujednoliconym tekstem Polityki Prywatności.
 12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udostępniania i przetwarzania danych osobowych Klient ma prawo zwrócić się do Sklepu o wyjaśnienie, kierując wniosek na adres poczty e-mail: sklep@glutamina24.pl albo na adres Sklepu tj. Glutamina24.pl, ul. Jaskółcza 23a, 65-465 Zielona Góra.

III.
Pliki „cookies”

 

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez Klienta i przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta z którego Klient korzysta podczas odwiedzania strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a) „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta, w szczególności poprzez odpowiednie wyświetlanie strony internetowej Sklepu, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta;
  b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) tworzenia statystyk z których wynika w jaki sposób i w jakim zakresie Klient korzysta ze strony.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.