Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GLUTAMINA24.PL

I.
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Glutamina24.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej: www.glutamina24.pl, jak również zasady świadczenia usług przez Sklep internetowy na rzecz Klientów, oraz prawa i obowiązki stron transakcji.
 2. Klient Sklepu internetowego obowiązany jest przed skorzystaniem z oferty sklepu zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i przestrzegać ich postanowień. Klient Sklepu każdorazowo przed dokonaniem zamówienia w sklepie internetowym Glutamina24.pl akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem: www.glutamina24.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorcę – Macieja Szulc prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZULUS Maciej Szulc z siedzibą we Włocławku przy ul. Reymonta 18 (87-800 Włocławek) i wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 20.12.2013, NIP: 888-144-78-85; adres poczty elektronicznej: sklep@glutamina24.pl; telefon kontaktowy: 694 477 300.

II.
Zasady działania Sklepu

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient uzyskuje możliwość zakupu oferowanych produktów, a zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana) – za pośrednictwem formularza zamówienia z koszykiem zakupów na stronie internetowej: www.glutamina24.pl.
 2. Ceny oferowanych przez Sklep produktów wyrażone są w polskich złotych. Ceny są wartościami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. Koszt transportu doliczany jest każdorazowo podczas składania zamówienia w wysokości zależnej od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
 3. Cena produktu w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca dla każdej ze Stron transakcji.
 4. Do każdego złożonego i zrealizowanego zamówienia dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT – w zależności od wybranej przez Klienta formy udokumentowania transakcji. Ponadto do każdego zamówienia realizowanego na rzecz Klienta będącego Konsumentem załączony zostanie formularz odstąpienia.

III.
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony w przypadku założenia przez Klienta konta w Sklepie umożliwiającego dokonywanie nieoznaczonej liczby transakcji zakupu. W przypadku natomiast dokonywania przez Klienta zakupu jako gość umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony – czas realizacja danego zamówienia i po jego realizacji wygasa. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony może ona zostać rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie konta ze Sklepu i nie wymaga składania odrębnych oświadczeń.
 3. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu polegające na umożliwieniu składania Klientowi zamówień na produkty oferowane przez Sklep www.glutamina24.pl oraz usługi informacyjne w zakresie treści i etapów realizacji złożonego zamówienia.
 4. Klient nie ma prawa dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

IV.
Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient uzyskuje możliwość zakupu oferowanych przez Sklep produktów, przy czym zamówienia te składane są za pomocą formularza zamówienia z koszykiem zakupów na stronie internetowej: www.glutamina24.pl.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór przez Klienta towarów oferowanych przez Sklep i ich dodanie do koszyka, jak również wskazanie ich ilości. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu złożenia zamówienia tj. czy dokonuje zamówienia jako gość czy zakłada konto w Sklepie. Jeżeli Klient wybiera opcję złożenia zamówienia jako gość wówczas wskazuje swoje dane osobowe i teleadresowe tj. imię, nazwisko, firma i NIP – jeżeli dokonuje zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, adres poczty e-mail, adres zamieszkania, telefon, adres dostawy – jeżeli jest inny niż wskazany adres; dokonuje wyboru spośród wskazanych sposobów dostawy oraz wybiera sposób płatności. Jeżeli natomiast Klient wybiera opcję złożenia zamówienia z założeniem konta wówczas przy składaniu pierwszego zamówienia Klient zakłada konto wypełniając formularz rejestracji i podając takie dane jak: imię, nazwisko, firma i NIP – jeżeli dokonuje zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, adres poczty e-mail, adres zamieszkania, telefon, adres dostawy – jeżeli jest inny niż wskazany adres; dokonuje wyboru spośród wskazanych sposobów dostawy oraz wybiera sposób płatności, jak również wskazuje swój login oraz hasło dostępu do konta. Dokonując kolejnych zakupów Klient rejestruje się wyłącznie przy pomocy loginu i hasła. Celem potwierdzenia rejestracji w portalu Klient otrzyma ze Sklepu wiadomość e-mail potwierdzającą ten fakt. Niezależnie od wybranego sposobu złożenia zamówienia (gość lub rejestracja) Klient obowiązany jest przed złożeniem zamówienia złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Proces składania zamówienia jest zakończony w momencie zaznaczenia ikony – ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Klient na wskazany przez siebie adres poczty e-mail otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające nazwy produktów, ich ilość, sposób dostawy, sposób płatności.
 3. Zamówienia składane przez Klientów Sklepu dokonywane jako gość wymagają każdorazowego wskazywania danych o których mowa powyżej.
 4. Założenie przez Klienta konta w Sklepie jest dobrowolne i nie jest wymagane do dokonania zakupów. W ramach utworzonego konta Klient uzyskuje możliwość wglądu do historii swoich zamówień, szybki dostęp do statusów swoich zamówień, jak również szybki i wygodny proces zamawiania. W przypadku założenia konta w Sklepie Klient zobowiązuje się do:
  – zachowania w tajemnicy hasła do konta oraz nieudostępniania go osobom trzecim;
  – stałej i bieżącej aktualizacji swoich danych identyfikacyjnych;
  – posiadania tylko jednego aktywnego konta w portalu świadczącym usługi pod adresem: www.glutamina24.pl

V.
Realizacja zamówień

 

 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie ma możliwość zrealizowania płatności za zakupione towary w następujący sposób:
  a) za pobraniem – zapłata realizowana jest przy odbiorze towaru,
  b) Tpay.com, przelew bankowy, karta płatnicza VISA lub MasterCard,
  c) przelew na konto – w przypadku wyboru tego sposobu płatności Klient ma 7 dni na zrealizowanie płatności – po ich upływie Sklep anuluje złożone zamówienie o czym Klient zostaje poinformowany na adres poczty e-mail. Ponadto Klient w tytule polecenia przelewu podać winien dane identyfikujące zamówienie – numer zamówienia, opcjonalnie imię, nazwisko. W przypadku braku podania w/w danych, termin realizacji zamówienia może ulec stosownemu przedłużeniu o czas niezbędny do przypisania dokonanej wpłaty do złożonego zamówienia, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze.
 2. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, bez względu na sposób jego złożenia:
  a) w przypadku dokonanego wyboru płatności za pobraniem – niezwłocznie po jego złożeniu;
  b) w przypadku dokonanego wyboru płatności przez Tpay.com – niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu środków na koncie Sklepu w Tpay.com;
  c) w przypadku dokonanego wyboru płatności przelewem na konto bankowe Sklepu – niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu środków na koncie Sklepu.
 3. Zamówienia składane w Sklepie, bez względu na sposób ich złożenia i sposób zapłaty, realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy DPD w jednym z następujących wariantów, przy czym każdorazowo gdy Sklep nada przesyłkę z zamówieniem firma DPD powiadomi Klienta o tym fakcie wprost na wskazany przez Klienta adres e-mail:a) Kurier 24 h – usługa doręczenia paczek z terminem dostawy do godz. 17:00 następnego dnia roboczego od momentu nadania przesyłki do wszystkich miejscowości, przy założeniu, że zamówienie w Sklepie zostanie złożone i opłacone do godz. 13:00 w dniu roboczym chyba, że Klient wybierze dostawę za pobraniem wówczas wystarczy samo złożenie zamówienia do godz. 13:00 w dniu roboczym. Koszt wysyłki uzależniony jest od kwoty złożonego zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem:

  Zamówienie Przedpłata Pobranie
  do 299,99zł 17zł 19zł
  pow. 300zł GRATIS GRATIS

  VI.
  Reklamacja

   

  1. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
  2. Reklamacje dotyczące otrzymanych towarów można składać osobiście pod adresem: glutamina24.pl, ul. Jaskółcza 32a, 65-465 Zielona Góra, bądź listownie na adres: glutamina24.pl, ul. Jaskółcza 32a, 65-465 Zielona Góra.
  3. Klient zobowiązany jest wraz ze składaną reklamacją przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie.
  4. Sklep przekazuje Klientowi informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  VII.
  Dane osobowe

   

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest Maciej Szulc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZULUS Maciej Szulc z siedzibą we Włocławku przy ul. Reymonta 18 (87-800 Włocławek), wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 20.12.2013; NIP: 888-144-78-85, adres poczty elektronicznej: www.glutamina24.pl; telefon kontaktowy: 694 477 300.
  2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, firma, NIP), jak i teleadresowych (telefon, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty e-mail) jest dobrowolne.
  3. Dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy, NIP, adresu zamieszkania, adresu dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego wykorzystywane będą w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur i paragonów, wysyłki zamówień.
  4. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail dostawcy zamówienia tj. DPD celem prawidłowej realizacji dostawy zamówienia.
  5. Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail spółce Tpay.com w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przy wybraniu tej formy płatności.
  6. Klient ma prawo stałego dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.

  VIII.
  Odstąpienie

   

  1. Klient Sklepu będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru odstąpić od zawartej umowy bez wskazywania przyczyn. Konsument może odstąpić od umowy składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór przekazany został Klientowi wraz z zamówieniem. Skorzystanie z przesłanego wzoru formularza odstąpienia nie jest niezbędne dla realizacji swoich uprawnień tj. odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  3. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu we własnym zakresie.
  4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. W zakresie zwrotu kosztów dostarczenia towaru Sklep dokonuje zwrotu w wysokości stanowiącej równowartość najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sklep.
  5. Sklep może wstrzymać się jednak ze zwrotem płatności otrzymanym od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
  6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże inny sposób zwrotu środków.
  7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  IX.
  Postanowienia końcowe

   

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy aktualnie obowiązującego prawa.
  2. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
  3. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, które obowiązywać będą od wskazanego w nim terminu, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.glutamina24.pl wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu podlegać będą zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia tj. od dnia 1 listopada 2015 roku.

   

   

  Zalacznik 1 – odstąpienie od umowy